Demonomon

Highpoly of my demon-monster-dude.
Very much WIP.

Tinko wiezorrek pose3c
Tinko wiezorrek bod2b
Tinko wiezorrek hands
Tinko wiezorrek pose8
Tinko wiezorrek pose2
Tinko wiezorrek pose7
Tinko wiezorrek head1